De herkomst van Pieter Bruegel de Oude ontrafeld?

Ludens projecten

Opdrachtgever: Stad Peer
Periode: 2015 - 2016

Onderzoek naar de herkomst van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1526/28-1569)

Pieter Bruegel de Oude intrigeert en inspireert mensen sinds jaar en dag. Bruegels algemene bekendheid staat in schril contrast met de feitelijke kennis over zijn leven. Over Bruegels afkomst en sociale achtergrond tasten we grotendeels in het duister. Doelstelling van dit project was deze leemte op te vullen a.d.h.v. archivalisch bronnenonderzoek, een uitgebreide netwerkanalyse en een grondige evaluatie van de bestaande Bruegelliteratuur.

Opdracht: wetenschappelijk onderzoek, projectcoördinator

logo stad peer