De blik van Dürer

Ludens projecten

Opdrachtgever:
Periode: 2021 - 2022

De blik van Dürer. Albrecht Dürers reis door de Nederlanden (1520-21), Hannibal (Veurne) 2021.

De grote Albrecht Dürer (1471–1528) is zonder twijfel een van de bekendste Duitse kunstenaars. Als vaandeldrager van de noordelijke renaissance was Dürer tevens een van de eerste echte Europese kunstenaars: zijn oeuvre bezit een opvallend internationaal karakter en vormt een brug tussen Noord en Zuid. De vele reizen die hij door het vroegmoderne Europa maakte, drukten alle hun stempel op zijn artistieke persoonlijkheid. Zijn laatste grote reis bracht hem in 1520–1521 naar de Lage Landen. Samen met echtgenote Agnes en dienstmeid Susanna verliet de kunstenaar in juli 1520 zijn geboortestad Neurenberg. Het gezelschap trok richting Antwerpen en kwam pas een goed jaar later terug. Deze memorabele reis door de Nederlanden is uitzonderlijk goed gedocumenteerd. Albrecht Dürer hield niet alleen een reisdagboek bij, naast schilderijen maakte hij vooral een enorme hoeveelheid tekeningen in verschillende technieken van de mensen die hij ontmoette, de landschappen die hij doorkruiste en de objecten die hij zag. Al dat materiaal biedt een buitengewone blik op Dürers persoonlijke interesses en op zijn activiteiten als reizende kunstenaar-ondernemer.

 

Dit boek verscheen naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van Dürers reis door de Lage Landen.